เกี่ยวกับบริษัท

เราจะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการหนี้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นเลิศด้านบริการ ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดบุคลากรมีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนบุคลากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
164/1 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0632720259
055301481
http://www.tpsrrk.com/
ค้นหางาน