เกี่ยวกับบริษัท

เกษตรพัฒนา คือ ผู้นำในการผลิตและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี โดยโรงงานแห่งแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากโรงงานที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 รวมถึงได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตและจำหน่าย เครื่องเกี่ยวนวดข้าว, เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด, เครื่องนวดข้าว, รถพรวนดิน และรถบรรทุกเพื่อการเกษตร สำหรับเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ฝ่ายบุคคล
126 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055313108
-
https://www.kpn.co.th/index.php/en/
ค้นหางาน