ติดต่อสมัครงาน
โรงแรมพิษณุโลกออคิด
ฝ่ายบุคคล
89/31 หมู่ 8 ถนนธรรมบูชา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055301095
-
-
ค้นหางาน