• เงินเดือน
  30,000 - 40,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 60 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ปลาย

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำอาหารไทย จีนและยุโรปอย่างน้อย 5-10 ปีขึ้นไป
3. สามารถวางแผนการเตรียมอาหารได้ ควบคุมการทำอาหารบุฟเฟต์
4. มีความรู้ในการใช้วัตถุดิบและการถนอมอาหาร
5. มีความสามารถในการจัดการวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ควบคุมและจัดการการปฏิบัติงานในครัว
6. มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้คำปรึกษา วางแผนและบริหารจัดการในการเปิดห้องอาหารใหม่
7. มีไหวพริบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้ดี
8. มีทักษะด้านการสื่อสาร มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

1. คิดค้นพัฒนาเมนูให้เป็นไปตามแผนงาน
2. พัฒนาเมนูอาหาร/สูตรอาหาร
3. จัดทำต้นทุนอาหารและประเมินการสั่งซื้อวัตถุดิบ
4. จัดทำคู่มือสูตรอาหาร มาตรฐานงานครัว และกระบวนการผลิต
5. ควบคุมคุณภาพ รสชาติ หน้าตาอาหาร
6. ดูแล บริหาร จัดการภายในครัว
7. วางแผนและบริหารจัดการสำหรับการเปิดห้องอาหารใหม่
8. ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

เงินเดือน : 30,000 ? 45,000 บาท

(ตามตกลงและขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. วันหยุดและวันลาตามกฎหมาย
3. วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพักผ่อนประจําปี
4. เครื่องแบบพนักงานและที่พัก

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค พิษณุโลก
ฝ่ายบุคคล
600/99 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055220111
-
https://www.facebook.com/Rueanphae
ค้นหางาน