• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  4 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ปลาย

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.ขึ้นไป
-เพศ ช อายุ 20 - 40 ปี
**มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีประสบการณ์ทางด้านเจรจา
-มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-ทนต่อแรงกดดัน
-ไม่ติดปัญหาเรื่องเวลาการทำงาน(ลงพื้นที่ต่างจังหวัด)
-มีความซื่อสัตย์สุจริต มีไหวพริบมุมานะ
-ใช้คอมพิวเตอร์ได้
-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
**เป็นผู้ที่ไม่ติดประวัติอาชญากรรมหรือคดีสิ้นสุดแล้วและไม่ติดเครดิตบูโร (NCB) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

-ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ ช่องทางการชำระเงินและการรักษาเครดิตให้แก่ลูกค้า ติดตาม สอบถาม เพื่อทบทวนวิธีการในการชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ชำระได้ไม่ตรงตามสัญญา หรือข้อตกลง
-ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า
-ลงพื้นที่ รับทรัพย์สินคืนบริษัท

สวัสดิการ

1.ประกันสัมคม
2.ยูนิฟอร์ม

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
164/1 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0632720259
055301481
http://www.tpsrrk.com/
ค้นหางาน