• เงินเดือน
  40,001 - 50,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  4 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
? ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
? ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป
? จัดทำรายละเอียดทะเบียนทรัพย์สินในระบบบัญชี
? กระทบยอดบัญชีต่างๆ ของบริษัททุกเดือน
? ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือน
? เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
? เสนอแนะแนวทางพัฒนาและปรับปรุงระบบและวิธีการการทำงานของบริษัทเพื่อเพิ่มความรัดกุมของ

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
ปรับเงินขึ้นประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัทสบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
ธนพล
-
0651210103
-
http://www.sabuyleasing.co.th/
ค้นหางาน