• เงินเดือน
  25,001 - 30,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  4 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลิตเครื่องกล
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft, Auto CAD, Solid Work ได้ในระด้บดีมาก
สามารถใช้เครื่องมือทางวิชาการ ในการวิเคราะห์การผลิตได้
มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิต อย่างน้อย 1-2 ปี
มีความรู้ ด้านอุปกรณ์มาตรฐาน ที่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ดี
สามารถ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน

*Design Engineer*
1.ออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า
2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการออกแบบ
3.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สวัสดิการ

-เงินปรับหลังผ่านทดลองงาน
-เงินปรับประจำปี
-เงินเบิกล่วงหน้า
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าอาหารกลางวัน
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
-ฝึกอบรมพัฒนาในสายอาชีพ
-ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด
ฝ่ายบุคคล
57 ม.10 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
-
0881599880
-
http://www.changpinit.asia/
ค้นหางาน