• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  หลายอัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-มีทักษะในการติดต่อประสานกับบุคคลอื่นได้ดี
-มีความสามารถในการจัดระดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด
-สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

*****สนใจสามารถติดต่อได้ที่*****
คุณเนาว์ โทร.0848748871 (พิจิตร)
บริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด
ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดงาน

1.กำหนดเป้าหมายการผลิตประจำวัน ให้ได้ประสิทธิผล และติดตามเป้าหมายการผลิต
2.วิเคราะห์การเคลื่อนไหวพร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาทักษะวิธีการทำงาน ขั้นตอนกระบวนการผลิต
3.จัดทำวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง

สวัสดิการ

1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. เงินกู้ฉุกเฉิน
7. เบี้ยขยัน
8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
11. เงินปรับประจำปี
12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
13. Academy Training
14. หอพักค่าน้ำ+ค่าไฟฟรี (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
15. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กัญญา พวงแก้ว
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
0641843029
-
http://www.nanyanggroup.com
ค้นหางาน