• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป / อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43)
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
4. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน

ธนาคารออมสินภาค 7 ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
ธนาคารออมสินภาค 7
ฝ่ายบุคคล
สาขาพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0860439976
-
https://www.gsb.or.th/news-events/GSBJob.aspx
ค้นหางาน