• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  5 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

เพศชาย รับ 4 อัตรา
เพศหญิง รับ 1 อัตรา
- ขยันตรงต่อเวลา
- มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง/เพื่อนร่วมงาน/บริษัทฯ
- มีทัศนคติที่ดี
**มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

รายละเอียดงาน

ประจำโรงงานแปรรูปและโรงงานตัดแต่งเนื้อหมู

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
81/2 ม.7 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
-
055448424
-
-
ค้นหางาน