• เงินเดือน
  30,000 - 40,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต/การฝึกอบรม (Certification/Licensing/Training) : BRC/ FSSC22000/GMP&HACCP
- มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ดีในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- มีความสามารถในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน

รายละเอียดงาน

1.ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้
2.กำหนดมาตรฐานวัตถุดิบ/ส่วนผสม/บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการผลิต คิดต้นทุนมาตรฐาน หาแนวทางควบคุมต้นทุนการผลิตสินค้า
3.ควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใน การจัดทำตัวอย่างและศึกษาอายุผลิตภัณฑ์
4.ติดตามและประเมินผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพ ต้นทุน หรืออื่นๆ
5.มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 ปี ขึ้นไปในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
ถกลศรีฟาร์ม
พีระยาภรณ์ อาจคำ
-
056713794
-
-
ค้นหางาน