• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

วุฒิ ปวช , ปวส , ป.ตรี
เปิดรับไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถสื่อสารและประสานงานได้

ค่าตอบแทน
- อัตราค่าแรงเริ่มต้น 9,450 บาท ขึ้นไป

สวัสดิการ

พิจารณาอัตราจ้างตามความสามารถและประสบการณ์
มีสวัสดิการบริษัทและประกันสังคม

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด
ฝ่ายบุคคล
145/1 หมู่ 1 ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
-
0805628235
-
http://www.soraroon.com/
ค้นหางาน