• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

เพศชายอายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.ขึ้นไป ใน สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า อาคาร เช่น อาคารสำนักงาน, คอนโดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
ทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.
ต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว (บริษัทฯ มีจ่ายค่าน้ำมัน ! ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
/ ค่าโทรศัพท์)

รายละเอียดงาน

บำรุงรักษาและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอตเวลา
บริการลูกค้าของอาคารให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร
สามารถเดินทางไปตามอาคารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
ดำเนินการวิเคราะห์การซ่อมแซม และแจ้งความต้องการในการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง
ทำบันทึกรายงานต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพร้อมการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ดูแลอุปกรณ์ และเครื่องมือช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ควบคุม ดูแลคนในทีม ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณก้อง
- ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0879776698
-
https://www.cbre.co.th/th
ค้นหางาน