• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

เพศชายหรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software งานออกแบบ Graphic)
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
มีความละเอียดรอบคอบ
มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

รายละเอียดงาน

1) วางแผนและบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการให้สอดคล้องกับนโนบายของบริษัท
2) ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร
3) ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
4) จัดทำเงินเดือน และงานประกันสังคม
5) จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกค้าบริษัทฯ

สวัสดิการ

- ค่าสึกหรอรถยนต์ (พนักงานขาย)
- ค่าความรับผิดชอบ (พนักงานขาย)
- ค่าคอมมิสชั่น และตามที่ตกลง (พนักงานขาย)
- กองทุนเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
-ค่าโทรศัพท์
-อุปกรณ์สำหรับใช้ทำงาน มือถือ , ipad , โน๊ตบุ้ค (พนักงานขาย)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ฝ่ายบุคคล
104/46 ม.4 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055009930
-
-
ค้นหางาน