• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
มีความละเอียดรอบคอม
มีความสามารถในการใช้ Microsoft Excel
มีทีพักใกล้สาขาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถเดินทางไปสมัครงานที่สาขาได้

รายละเอียดงาน

1. ทำใบกำกับภาษี และใบวางบิล เพื่อแจ้งยอดค้างชำระให้แก่ลูกค้า
2. ติดตามเบี้ยสาขา ควบคุมเบี้ยค้างชำระ และจัดเตรียมหลักฐานการโอนเงิน
3. จัดทำรายงานรายได้ประจำสัปดาห์ และรายงานลูกหนี้คงค้างประจำสัปดาห์ เป็นผู้ดูแลเงินสดย่อยของทางบริษัท ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบสั่งซื้อสินค้า
4. กระทบยอดในสเตจเมนธนาคาร ติดต่อประสานงานลูกค้าในการจัดส่งสินค้า ออกใบเสนอราคาและจัดส่งให้ลูกค้า
5. ทำการปิดบัญชีภาษีขายทั้งหมด

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สวัสดิการ

1. เงินเดือนประจำ
2. โบนัสประจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ)
3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน)
5. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD)
6. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท
7. ประกันสังคม
8. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน, คู่สมรส, บุตร, บิดา-มารดา)
10. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
11. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่
12. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน
13. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
อาคเนย์ประกันภัย
ฝ่ายบุคคล
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน 315 อาคารอาคเนย์ประกันภัย ชั้น 9 ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพ 10500
-
026311311 ต่อ 9290
-
http://www.segroup.co.th
ค้นหางาน