• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- มีความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานเป็นทีมและบริหารความขัดแย้งได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอความคิดเก่ง และเป็นนักสื่อสารที่ดี
- ติดตาม รู้เท่าทันข่าวสารกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึง Social Media
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง กระตือรือร้น
- รู้จักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดงาน

- คิดวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าและระบบการขายของบริษัทผ่านช่องทาง Online และ Offline
- ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารเพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- มีไหวพริบ ติดตามคู่แข่ง พัฒนาหลักการตลาดของตนให้นำคนอื่นอยู่เสมอ
- ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้
- สำรวจทิศทางของตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การบริหารจัดการโครงสร้างเครือข่าย การสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าคอมมิสชั่น
- โบนัสรายสัปดาห์ (ตามยอดที่ทำได้)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง
- คอร์สเรียนเสริมทักษะ (ตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง)
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- กิจกรรมสันทนาการ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์มพนักงาน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
CARA Corporation / Sing Move
คุณเตชินี ศรีสุพรรณ
59/163-164,168 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055251258
-
-
ค้นหางาน