• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- มีความรู้ด้านการตลาดสำหรับธุรกิจออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานเป็นทีมและบริหารความขัดแย้งได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอความคิดเก่ง และเป็นนักสื่อสารที่ดี
- ติดตาม รู้เท่าทันข่าวสารกระแส การเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึง Social Media
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง กระตือรือร้น
- รู้จักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถควบคุมการทำงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดงาน

- คิดวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าและระบบการขายของบริษัทผ่านช่องทาง Online และ Offline
- ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารเพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- มีไหวพริบ ติดตามคู่แข่ง พัฒนาหลักการตลาดของตนให้นำคนอื่นอยู่เสมอ
- ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้
- สำรวจทิศทางของตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
- ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การบริหารจัดการโครงสร้างเครือข่าย การสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
- กิจกรรมสันทนาการ
- ค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการอาหารกลางวัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คาร่าบิวตี้ จำกัด
คุณรฐาณัฐ คงปราบ
59/164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0864464616
-
-
ค้นหางาน