• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการประสานงาน การขาย การตลาด หรือการบริหารอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีบุคลิกภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม และรู้จักกาลเทศะ
- รักในงานบริการและงานขาย
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดี
- มีทักษะในสื่อสาร ตีความและเจรจาต่อรองได้ดี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้น
- มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความอดทนสูง บริหารความขัดแย้งได้

รายละเอียดงาน

- หาลูกค้ารายใหม่ และปิดการขายผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ ที่บริษัทวางกลยุทธ์ไว้ให้
- ประสานงานในบริษัท และประสานงานระหว่างบริษัทกับองค์กรภายนอก
- ดูแลกิจกรรมการขายต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- เป็นสื่อกลางในการรับแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบริษัท
- ดูแลประสานงานให้ข้อมูล แจ้งข่าวสารตลอดจนรักษาความความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- ออกนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดบ้างเป็นบางโอกาส

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
- กิจกรรมสันทนาการ
- ค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการอาหารกลางวัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คาร่าบิวตี้ จำกัด
คุณศศิประภา ขุนมธุรส
59/164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0948459585
-
-
ค้นหางาน