• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์, บริหารการตลาด, สื่อโฆษณา, การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ นึกคิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
- มีทักษะความเป็นนักเขียน เรียบเรียง จูงใจคนอ่าน
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก Social Media
- กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ทำงานเป็นทีมได้ และบริหารความขัดแย้งได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดี
- กล้าแสดงออก นำเสนอผลงานได้

รายละเอียดงาน

- หาไอเดียและรวบรวมนำเสนอ การสร้าง Content โฆษณาให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท
- คิด วิเคราะห์ วางแผน กระบวนการวางโครงสร้างงานร่วมกับฝ่ายการตลาด
- ควบคุมและกระจายงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น
- เป็นผู้เขียนแคปชั่นหรือเนื้อหาคอนเทนต์ลงสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่วางโครงสร้างไว้
- ศึกษาช่องทางธุรกิจและการตลาดของบริษัทและคู่แข่งของบริษัท
- ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาซึ่งการสร้างสรรค์โฆษณา
- ติดตามกระแสข่าวสารต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์โฆษณาทุกช่อง

สวัสดิการ

- เงินเดือน
- ค่าคอมมิสชั่น
- โบนัสรายสัปดาห์ (ตามยอดที่ทำได้)
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- เบี้ยเลี้ยง
- คอร์สเรียนเสริมทักษะ (ตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง)
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- กิจกรรมสันทนาการ
- ท่องเที่ยวประจำปี
- อาหารกลางวัน+เครื่องดื่ม
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์มพนักงาน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
คาร่า คอร์ปอเรชั่น / สิงห์ มูฟ / สิงห โกลบอล
คุณเตชินี ศรีสุพรรณ
59/163-164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055251258
-
-
ค้นหางาน