• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, การตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ทำงานทางด้านลูกค้าสัมพันธ์หรือประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้
-มีบุคลิกภาพดี สุภาพ อ่อนน้อม และรู้จักกาลเทศะ
-รักในงานบริการและงานขาย
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดี
-มีทักษะในสื่อสาร ตีความและเจรจาต่อรองได้ดี
-มีทักษะในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กระตือรือร้น
-มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-มีความอดทนสูง

รายละเอียดงาน

-ติดต่อประสานงานเจรจาสื่อสารเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและบริษัท
-บริหารความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
-หาแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากความผิดพลาดหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือแผนงาน
-คิดวิเคราะห์ วางแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมกระซับความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท
-ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทไปยังลูกค้าตามช่องทางที่วางแผน
-กระจายงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผล
-ติดตามผู้บริหารปายังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อพบปะกับลูกค้า
-ออกนอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดเป็นบางโอกาส

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
- กิจกรรมสันทนาการ
- ค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการอาหารกลางวัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คาร่าบิวตี้ จำกัด
คุณเตชินี ศรีสุพรรณ
59/164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
055251258
-
-
ค้นหางาน