• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  4 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี
มีประสบการณ์ซ่อมรถขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความขยัน อดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงาน

1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และยานพาหนะของบริษัทฯ
2. ตรวจสอบและควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. วางแผน และทำการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อม
4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

ตามเงื่อนไขบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก
ฝ่ายบุคคล
19 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0992397337
-
-
ค้นหางาน