• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ปลาย

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
การศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
มีประสบการณ์ ด้านฝ่ายขาย หรืองานประชาสัมพันธ์
มีความกระตือรือร้น,มีความอดทน,สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
ใช้ Internet, Microsoft Office ได้
สามารถพิมพ์สัมผัสได้คล่อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อลูกค้าเดิม(รวมทั้งลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว)หรือลูกค้าผู้มุ่งหวังทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอสินค้า ขายเพิ่มเติม ติดตามการขาย รักษายอดเดิมของลูกค้า
2. จัดทำแผนการจัดส่งสินค้า คำนวณปริมาณสินค้า วางแผนเส้นทาง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปด้วยความถูกต้องและทันต่อความต้องการลูกค้า รวมทั้งการประสานงานการสั่งซื้อสินค้ากรณีเป็นสินค้าเฉพาะ
3. จัดทำเอกสารการขาย เช่น ใบเสนอราคา ออกใบจองสินค้า ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นๆ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. ติดตามลูกหนี้ให้ชำระหนี้ให้ตรง

สวัสดิการ

- ค่าสึกหรอรถยนต์ (พนักงานขาย)
- ค่าความรับผิดชอบ (พนักงานขาย)
- ค่าคอมมิสชั่น และตามที่ตกลง (พนักงานขาย)
- กองทุนเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน
- ประกันสังคม
- ค่าล่วงเวลา
-ค่าโทรศัพท์
-อุปกรณ์สำหรับใช้ทำงาน มือถือ , ipad , โน๊ตบุ้ค (พนักงานขาย)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ฝ่ายบุคคล
104/46 ม.4 ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055009930
-
-
ค้นหางาน