• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  3 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานโลจิสติกส์/ขนส่งอย่างน้อย 1 ปี
ทำงานกะเช้า และ กลางคืนได้ อดทน มีความรับผิดชอบสูง
มีการสื่อสารที่ชัดเจน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบการควบคุมการขนส่งเป็นกะเช้าและกะกลางคืน พร้อมติดตามรถขนส่งที่อยู่ในระหว่างการขนส่งและรถขนส่งที่กำลังจะเข้ารับการขนส่ง
-ประสานงานกับคลังเรื่องการจัดสรรรรถตามจำนวนพัสดุและปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถตามสถานการณ์จริง
-จัดการรถและทำการจัดสรรเส้นทางชั่วคราวตามสถานะการณ์
-แก้ไขปัญหาพัสดุล้นคลัง โดยใช้วิธีบริหาร จุดจอดรถ การจัดส่งล่วงหน้า หยุดการจัดส่ง และเสริมเที่ยวรถในการจัดส่ง
-ประมวลและติดตามแก้ไขปัญหาคลัง

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
Flash Express
ท๊อป
เมืองพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0957166438
-
-
ค้นหางาน