เกี่ยวกับบริษัท

รับจ้างเหมาจัดหาบุคลากรให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาทิ งานด้านช่างเทคนิค งานบริการลูกค้า และงานด้านบริการอื่นๆ

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
นางสาวสุดารัตน์ กลิ่นขจร / นายยืนยง ชุมสังข์ / นายยุทธนา ละศรีจันทร์ / นางอรุโณทัย เกียรตินำไทย / นางสาวจริยา สายจำเริญ
-
025757782
025682267
https://www.tot-os.co.th
ค้นหางาน