เกี่ยวกับบริษัท

เช็คอิน คลินิก (Check in Clinic)
ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพ ผิวหนัง เลเซอร์ ซึ่งมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ และทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลและรักษา

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
เช็คอิน คลินิกเวชกรรม
มินทร์ตรา
เช็คอิน คลินิกห้องเลขที่ 222 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก จังหวัด : พิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0842223938
-
-
ค้นหางาน