• เงินเดือน
  25,001 - 30,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 50 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์การทำบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบการเงินได้
ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความซื่อสัตย์และรอบคอบ

รายละเอียดงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย,ภพ.30,ภงด.3,53, บันทึกบัญชีที่สาคัญหรือยุ่งยาก ตรวจสอบความถูกต้อง ผลกระทบต่างๆ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดทำงบการเงิน
- มีความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการการเงิน
- บริหารการปิดบัญชี วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด
- มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี และแม่นยำ
- สามารถแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำทีมได้

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
KSS1
พรสิรีย์
52/299 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0831612590
-
-
ค้นหางาน