• เงินเดือน
  20,001 - 25,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- มีใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถขับรถยนต์ได้
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความเป็นผู้นำ มีวามรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

- จัดทำแบบโครงสร้างวิศวกรรม
- จัดทำ BOQ คำนวณราคาเพื่อประกอบการทำสัญญาก่อสร้าง / การตกแต่งภายในกับลูกค้า ดำเนินขออนุมัติ BOQ และแก้ไขกรณีลูกค้าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- ประสานงานกับฝ่ายการตลาดในการจัดทำใบเสนอราคา ร่างหนังสือสัญญา
- ชี้แจงเงื่อนไขในส่วนงานวิศวกรรมแก่ลูกค้าในวันเซ็นต์สัญญา
- จัดทำงบประมาณการใช้วัสดุ ค่าแรงแต่ละโครงการ สำหรับควบคุมการก่อสร้าง/การตกแต่งภายใน
- คำนวณปริมาณและมูลค่า งานเพิ่ม งานลด และทั่วไป
- จัดทำใบเสนอราคา งานเพิ่ม/งานลด

สวัสดิการ

ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท สถาพรคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
ฝ่ายบุคคล
221/7 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0908992766
-
-
ค้นหางาน