• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  หลายอัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 30 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีใน สาขาบัญชี /มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร และทัศนคติที่ดี

รายละเอียดงาน

-ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
-ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือน
-บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณวัชรินทร์ สมใจ
-
0614139594
-
-
ค้นหางาน