• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

-ดูแลรับผิดชอบงานโครงการ
-ดูแบบก่อสร้าง
-ติดต่อประสานงานและออกเอกสารกับหน่วยงาน
เกี่ยวกับงานโยธาต่างๆ
-ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโยธา
(ถ้ามีใบ กว. จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
-อายุไม่เกิน 45 ปี

สวัสดิการ

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ค่ารักษาพยาบาล

- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

- การตรวจสุขภาพประจำปี

- เงินโบนัสประจำปี

- เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน

- เงินสงเคราะห์พนักงาน และครอบครัวกรณีเสียชีวิต

- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ

- ชุดเครื่องแบบพนักงาน

- รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน

- ทุนการศึกษา

- การพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

- งานสังสรรค์ประจำปี

- กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน และภายนอ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
West Coast Engineering Co., Ltd.
คุณสุธาสินี
9/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
0982659917
-
http://www.wce.co.th
ค้นหางาน