• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

- หากมีวุฒิ ผชร. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบทําความเย็นจากกระทรวง
อุตสาหกรรม/สถาบันอื่น หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

- ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบ Utility ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 1-2 ปีขึ้นไป
- ควบคุมและประสานงานกับ Suppliers ภายนอกเพื่อการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ
อาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ควบคุมการใช้พลังงานระบบต่างๆ ให้ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้
- ควบคุมการปิดใบแจ้งซ่อมของช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
ถกลศรีฟาร์ม
พีระยาภรณ์ อาจคำ
-
056713794
-
-
ค้นหางาน