• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

จบ ปวส. บัญชี ขึ้นไป
ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
ไม่เป็นโรคติดต่อ
ขยัน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี รอบครอบ
ไม่ติดสารเสพติด
ฝึกงาน 3 เดือน
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.บันทึกภาษีซื้อ/ภาษีขาย/ค่าใช้จ่าย แต่ละเดือน
2.บันทึกรายละเอียดการโอนชำระค่าสินค้าในแต่ละวัน
3.นำส่งประกันสังคม
4.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/หัก ณ ที่จ่าย
5.บันทึก/ติดตามรายการลูกหนี้(ออกใบวางบิล)
6.รวบรวมต้นทุนงานรับเหมา
7.จัดทำภาษีขั้นพื้นฐานเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- โบนัส(ตามผลงาน)
- มีวันหยุดให้ทุกวันอาทิตย์
- มีที่พัก(กรณีพนักงานบ้านอยู่ไกล)
- ขนมและกาแฟในห้องทำงาน
- ยูนิฟอร์ม 2 ตัว/ปี
- ทำธุระทางไกลเบิกค่ากาแฟและอาหารได้(ยกเว้นวิ่งดูงาน)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
หจก.ปลาเงินก่อสร้าง
วิภูสิทธิ์ เสาร์เรือน
หจก.ปลาเงินก่อสร้าง 477 ม.2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
0828865025
055629414
-
ค้นหางาน