• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

- มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- บคุลิกภาพดี
- อายุ 30-40 ปี
- มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน อย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดงาน

โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ไทยสมาร์ท ซีเนียร์ จำกัด
TSS
-
0942521642
-
-
ค้นหางาน