• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
2. มีความรับผิดชอบต่องาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
3. อดทนต่อการทำงานร่วมกับคนหมู่มากได้
4. สร้างสรรค์ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และปรับปรุงในเนื้องาน

รายละเอียดงาน

จัดตารางงาน และติดตามการสอน ครูและนักเรียน
พูดคุยรายงานผลการเรียนกับผู้ปกครอง
สามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นกับผู้ปกครองได้
ดูแลและประเมินนักเรียนทั้งด้านวิชาการและอารมณ์

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
360 Training Center Ltd
จรรยาภร
-
0956956195
-
-
ค้นหางาน