• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบการรับเงินจองเงินดาวน์ ขายสด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ควบคุมการใช้งานแบบฟอร์มรถมือสอง
- ตั้งหนี้ และ ทำจ่ายหนี้ Supplier ของสาขา บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป Formula
- ทำสรุปภาษีซื้อขาย ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสำนักงานใหญ่และดูแลเงินฝากและเงินสดย่อย
- ปิดงบการเงิน
- กระทบยอดบัญชี

สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินกู้ยืมบริษัท
- อื่นๆ ตามระเบียบบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท วี กรุ๊ป มิตซู ออโต้เซลล์ จำกัด (สาขาพิษณุโลก)
คุณสุภาวิตา (ตุ๊) ฝ่ายบุคคล-ธุรการ
เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ( ใกล้ห้างสรรพสินค้า Makro สาขาสมอแข พิษณุโลก) ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0863419344
-
https://www.vgroupcars.com
ค้นหางาน