• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  10 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขาบัญชี /มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ผู้จัดทำบัญชี CPD
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 10 ปี
มีความเข้าใจในต้นทุนของกิจการผลิตและ บัญชีอุตสาหกรรม,ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณ,มีความรู้ด้าน BOI,ความรู้เรื่องการผลิตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงาน,ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
มีความละเอียดรอบคอบ,ซื่อสัตย์,แม่นยำต่อการรักษากฎเกณฑ์ระเบียบ,
ออกแบบระบบงาน และ รายงานรูปแบบใหม่ ๆ,มีมุมมองในการพัฒนาระบบงาน,รู้วิธีการคิดแบบมีระบบ
รักษาความลับของบริษัท,มีไหวพริบ และ Can-do attitudes,สามารถประสานกับหน่วย

รายละเอียดงาน

1.จัดทำงบต้นทุนผลิต โดยรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทุกชนิดสินค้าคงเหลือ ก่อนส่งสำนักงานใหญ่ทุกเดือน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน
2 ตรวจสอบการทำใบรายงานต้นทุนผลิตตามใบสั่งขาย ก่อนนำส่งผู้บริหารผู้ใช้รายงาน
3.ตรวจสอบการคำนวณจ่ายค่าแรงงาน, ค่าขนส่ง, ภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงงาน ก่อนนำส่งสำนักงานใหญ่
4.จัดทำรายงานวิเคราะห์หาผลต่าง Variance จากการผลิตและรายงานตามที่ผู้บริหารในโรงงานต้องการในรูปแบบต่าง ๆ
5.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่เพื่อติดเลขที่ทรัพย์สิน ตรวจนับทรัพย์สินที่อยู่ภายในโรงงาน

สวัสดิการ

1. เงินช่วยเหลือพิธีมงคลสมรส
2. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต
3. เงินช่วยเหลือกองทุนการศึกษาบุตร
4. เครื่องแบบพนักงานฟรี
5. การตรวจสุขภาพประจำปี
6. เงินกู้ฉุกเฉิน
7. เบี้ยขยัน
8. จำหน่ายเสื้อผ้าราคาถูก
9. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
10. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
11. เงินปรับประจำปี
12. การพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
13. Academy Training
14. หอพักค่าน้ำ+ค่าไฟฟรี (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
15. สวัสดิการตามกฎหมายในส่วน กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
กัญญา พวงแก้ว
อาคารนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพ 10160
0641843029
-
http://www.nanyanggroup.com
ค้นหางาน