• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

- มีรถยนต์ และใบขับขี่ สำหรับใช้ในการติดตามหนี้
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ไม่เป็นผู้ติดประวัติอาชญากรรมและประวัติเครดิตบูโร
- สามารถทำงานออกต่างหวัดได้
*ต้องมีบุคลค้ำประกัน และ เงินประกันพนักงาน 5,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
- รูปถ่าย 2 ใบ
- รายงานการตรวจประวัติ NCB
- รายงานการตรวจประวัติอาชญากรรม

รายละเอียดงาน

ลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ทูพีเจ เจริญกิจ จำกัด
สุนิดา อ้นสาย
-
0617943746
-
-
ค้นหางาน