• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  หลายอัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ปลาย

คุณสมบัติ

อายุ 19 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่จำกัดเพศ LGBTQ+ รับทั้งหมด
ไม่จำวุฒิการศึกษา/ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (**ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่**)
มีความสามารถในการใช้ Social Media ต่างๆ ได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตวันละ 3-5 ช.ม./วัน
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ & สามารถทํางานเป็นทีมได้
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
**ต้องผ่านการทดลองงานอย่างน้อย 3 วัน

รายละเอียดงาน

วางแผนการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ
เผยแพร่และดูแลสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ผ่านช่องสื่อ Social Media ต่างๆ ของบริษัท
ประสานงานด้าน On Marketing และตอบคำถามลูกค้าที่ติดต่อผ่านสื่อ Social Media ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
เขียนบทความ Content ใน Website และสื่อ Social Media อื่นๆ
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*** หมายเหตุ : มีที่ปรึกษาคอยสอนงานให้จนกว่าจะทำงานเป็น

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัทพรภิรมย์กรุ๊ป
สุนิศา ภู่เกิด
-
0661435481
-
-
ค้นหางาน