• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

- ด้านการจัดการงานภายใน และภายนอกองค์กร
- ความเข้าใจในงานธุรการ ละงานเอกสาร
- มีความรู้ และเข้าใจในงานที่หลากหลาย และทุกหน่วยงานในองค์กร
- คิด และวางแผนอย่างเป็นระบบ
- รวดเร็ว ว่องไว และมีความรอบคอบ
- มีความรับผิดชอบในทุกการตอบ
- มีความละเอียดในทุกจุด
-ควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารให้เป็นไปตามที่ตกลงได้ดี
- ชอบการพูดคุย และพบปะผู้คน

รายละเอียดงาน

- นัดหมาย บันทึก และสรุปการประชุม
- ติดต่อประสานงานภายในให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และครบถ้วน
- ติดต่อประสานงานภายนอกให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวดเร็ว และบรรลุเป้าหมาย
- คอยติดต่อประสานงานในส่วนที่บริหารต้องการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
- บริหารจัดการงานภายใน และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
- นัดหมายรายสัปดาห์ รายเดือนในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร
- จัดตารางงานภายในองค์กร เพื่อติดตาม และรายงานผลในบางส่วนให้กับผู้บริหาร

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. OT
3. ประกันสังคม
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดประจำสัปดาห์/วันลาพักร้อน
5. รายได้จากวันหยุดคงเหลือ
6. ยูนิฟอร์ม(เสื้อ/ป้ายชื่อ/อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน)
7. อาหาร 1 มื้อ
8. พิจารณาปรับฐานตำแหน่งงานเเละเงินเดือนทุกไตรมาส
9. อื่นๆ (อีกหลายประเด็นเนื่องในโอกาสต่างๆ)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงเเรมเดอะเซนส์ บูติค โฮเทล (The Zense Boutique Hotel) ในนาม "บริษัท เอสพี อินเตอร์ แอสเสท จำกัด"
เตชินี ศรีสุพรรณ
เดอะเซนส์ บูติค โฮเทล 88/8 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0925094600
-
https://www.thezensehotel.com/
ค้นหางาน