• เงินเดือน
  15,001 - 20,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- ทำงานเป็นกะได้
- รักงานบริการ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีความเป็นผู้นำ
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สุขภาพแข็งแรง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office ได้
- มีประสบการณ์ผ่านการบริหารโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีอย่างน้อย 1 ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
- ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

รายละเอียดงาน

- ดูแลควบคุมให้การดำเนินงานของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้
- เป็นคนกลางคอยรับคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานให้กับพนักงานทั่วไปอีกที
- ร่วมคัดสรรพนักงาน ฝึกอบรม ตรวจสอบ และควบคุมสมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมกับฝ่ายบุคคล
- การตั้งเป้าหมาย กำหนดงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
- ประเมินคุณภาพการทำงานของสมาชิกในทีม
- คาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. OT
3. ประกันสังคม
4. วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดประจำสัปดาห์/วันลาพักร้อน
5. รายได้จากวันหยุดคงเหลือ
6. ยูนิฟอร์ม(เสื้อ/ป้ายชื่อ/อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน)
7. อาหาร 1 มื้อ
8. พิจารณาปรับฐานตำแหน่งงานเเละเงินเดือนทุกไตรมาส
9. อื่นๆ (อีกหลายประเด็นเนื่องในโอกาสต่างๆ)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงเเรมเดอะเซนส์ บูติค โฮเทล (The Zense Boutique Hotel) ในนาม "บริษัท เอสพี อินเตอร์ แอสเสท จำกัด"
เตชินี ศรีสุพรรณ
เดอะเซนส์ บูติค โฮเทล 88/8 หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0925094600
-
https://www.thezensehotel.com/
ค้นหางาน