• เงินเดือน
  10,001 - 15,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บความลับได้ดี
- มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานที่แสดงถึงความสำคัญถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ
เป็นอย่างดี และนำเสนอแนะต่อผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
- ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
- ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1

รายละเอียดงาน

- ดูแล/จัดทำ เอกสารด้านบัญชีของบริษัท
- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ประจำเดือนให้กับองค์กร
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
- เช็คยอดเงินเข้า-ออกจากสเตจเม้นท์ กับ ใบกำกับภาษี
- การเช็คยอด COD จากขนส่ง
- สรุปยอดขายรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี
- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน
- ทักษะด้านโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน Word , Excel
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

สวัสดิการ

- เงินเดือนประจำ
- ประกันสังคม
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุดประจำปี (ตามกฎหมายแรงงาน)
- เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
- กิจกรรมสันทนาการ
- ค่าล่วงเวลา
- สวัสดิการอาหารกลางวัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คาร่าบิวตี้ จำกัด
คุณรฐาณัฐ คงปราบ
59/164 ศูนย์การค้าปทุมทอง ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0864464616
-
-
ค้นหางาน