• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการดูแลลูกค้า 1 - 3 ปี
- มีประสบการณ์ในสายงาน Sales, Customer Relationship, Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์ มีการนำเสนอที่ดี
- รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- สามารถเดินทางไปพบลูกค้าได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน

- สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มร้านอาหารที่ได้รับมอบหมาย โดยดูแลและให้บริการหลังการขายเพื่อให้ร้านค้ามีประสบการณ์ที่ดีเมื่อทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ
- คิดและวางแผนการผลักดันยอดขายตามแคมเปญโปรโมชั่นที่ได้รับ ตลอดจนหาแนวทางเพื่อเพิ่มยอดขาย
- เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่สามารถช่วยพัฒนายอดขายของร้านอาหาร
- วิเคราะห์โปรโมชั่นคู่แข่ง แนวโน้มที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้
- วิเคราะห์ผลและสรุปยอดขายของแต่ละแคมเปญโปรโมชั่น พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
- ประสานงานกับทีมต่างๆ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
แคเทอรีน ศิริสมบูรณ์วงศ์
-
020385088
-
https://careers.lmwn.com/
ค้นหางาน