• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  3 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีและมีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 1-2 ปี ในธุรกิจหรือตำแหน่งงานประเภท Business Development, Business Consulting, Start-Up และ งาน Operation Management ด้านอื่นๆ
- มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในด้านการบริหารธุรกิจ logistics หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการบริหารทีม
- มีทัศนคติแบบเจ้าของธุรกิจ เมื่อเห็นปัญหาสามารถพร้อมลงมือแก้ไขและช่วยเหลือทุกทีม
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
- เป็นคนในพื้นที่ และมีความรู้ความเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบในการนำทีมให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ Online to Offline หรือ On-Demand service โดยเฉพาะในธุรกิจการจัดส่งอาหาร
- เป็นผู้ที่รู้เรื่องตัวเลขผลการดำเนินงานในจังหวัดได้อย่างดีที่สุด ดังนั้นจะต้องคอยตรวจสอบตัวเลขในทุกๆ ด้านของธุรกิจ (ฝั่งร้านค้า, ฝั่งผู้ส่งอาหาร และฝั่งผู้ใช้บริการ) และนำเสนอวิธีการพัฒนาเพื่อให้ผลประกอบการดีขึ้น
- จะต้องดูแลและบริหารทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทีมที่ขึ้นตรงต่อ City/Area Manager โดยตรง และทีมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน
- จะต้องประจำในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
แคเทอรีน ศิริสมบูรณ์วงศ์
-
020385088
-
https://careers.lmwn.com/
ค้นหางาน