• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 - 3 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่น
- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาที่ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ถ้ามีประสบการณ์ในการขายหรือดูแลลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน และสามารถทำงานตามเป้าที่ตั้งไว้ได้
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- กล้าที่จะ cold call ลูกค้า มีความอดทน และติดตามผลงานถึงที่สุด
- สามารถเดินทางในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รู้จักสถานที่ต่างๆ

รายละเอียดงาน

- วางแผน ดำเนินการนัดหมายเข้าพบร้านอาหาร เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ/โครงการ/กิจกรรม กับ Wongnai และ partner ตามพื้นที่/รายชื่อ ที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าร้านอาหาร และทีมบริการลูกค้าเพื่อให้บริการหลังการขาย
- เก็บ feedback ทำรายงานสรุปลูกค้าที่ดูแล และเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
- รับผิดชอบงานรายโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วย บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
แคเทอรีน ศิริสมบูรณ์วงศ์
-
020385088
-
https://careers.lmwn.com/
ค้นหางาน