ติดต่อสมัครงาน
ร้าน Studio 7
คุณยอดฉัตร(ปุ๊ก)
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0647636293
-
https://www.studio7thailand.com/
ค้นหางาน