เกี่ยวกับบริษัท

ด้วยบริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จํากัด เป็นผู้ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพชนิดเลือดครบส่วนและการ ให้บริการการประเมินคุณภาพกับองค์กรภายนอก หรือการทดสอบความชํานาญ การตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ได้แก่ การตรวจวัดน้ําตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ําตาลแบบพกพา การตรวจวัดค่าเม็ด เลือดแดงอัดแน่นด้วยการ ปั่นเหวี่ยง และการตรวจวัดปริมาณฮีโมโกลบินเอวันที

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท วี เมด แล็บ เซ็นเตอร์ จํากัด
คุณพิทยารัตน์
เลขที่ 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา 8 ห้อง TB 304 ชั้นที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0946065164
-
https://www.wemedlab.com/th/home/
ค้นหางาน