เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทไอเวิลด์จำกัดเป็นบริษัทดำเนินการธุรกิจด้านการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษา การออกแบบและสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์(โรงเรียนไอเวิลด์) การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
บริษัทไอเวิลด์จำกัด คือผู้นำการพัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศตวรรษที่ 21
บริษัทไอเวิลด์จำกัด คือผู้นำการจัดกาเรียนออนไลน์ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มครบวงจร
บริษัทไอเวิลด์จำกัด คือศูนย์รวมครูและบุคลากรการศึกษาศนตวรรษที่ 21 โดยให้ความสำคัญกับผู้ร่วมงานทุกมิติ

แชร์ตำแหน่งงาน บริษัท

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
Iworld Co.Ltd.
ฝ่ายบุคคล
54/9 Jarodvithithong ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
-
0953258998
-
http://www.iworld.ac.th/
ค้นหางาน