• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  หลายอัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ม.ต้น

คุณสมบัติ

1.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง(มอเตอร์ไซด์) มีใบอนุญาติขับขี่
2.ชำนาญเส้นทางในพื้นที่สมัคร
3.ไม่มีประวัติอาชญากรรม(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติ)
4.จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
5.อายุ 20-40ปี
6.มีประสบการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หลักฐานการสมัคร พนักงานจัดส่งพัสดุ

1. สำเนาบัตรประชาชนแบบสี
2. สำเนาใบขับขี่
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาทะเบียนรถ
5. หนังสือยินยอม (หากชื่อเจ้าของรถไม่ตรงกับผู้สมัคร แนบด้วยสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ)
- เจ้าของรถเขียนระบุหน้าสำเนาทะเบียนรถ "ขอยินยอมให้คุณ................. ใช้รถเพื่อการทำงานกับทางบริษัท TG Logistics" 1 ชุด
6. วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)
7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
8. รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง

พิจารณาให้ก่อนสำหรับผู้ที่เอกสารครบถ้วนเท่านั้น!!

สวัสดิการ

รายได้
เริ่มต้น 15000-25000 บาท
ไม่รวมโบนัสประจำปี โอที คอมมิสชั่น
เงินรายกล่อง(พนักงานส่ง)

ลาพักร้อน
งานเลี้ยงประจำปี
ชุดฟอร์ม
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสังคม

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
TP Logistics สาขาพิจิตร
คุณรังสรรค์
- ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
-
0809914085
-
https://www.facebook.com/pages/category/Cargo---Freight-Company/บริษัทพัสดุภัณฑ์ไทยพิจิตร-1278373898867478/
ค้นหางาน