• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ
1. ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
4. หากจบวิทยาศาสตร์การกีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากผ่านการฝึกอบรมจากสถาบัน FIT หรือ ACE
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ต้องมีความรู้เรื่อง
ออกกำลังกาย
7. รูปร่างดี มีบุคลิกภาพดี รักการออกกำลังกาย
มนุษยสัมพันธ์ดี
8. มีทักษะการสอนและการนำเสนอที่ดี
9. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
......................................
สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.055 - 218 800

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบ
1. ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกเรื่องการออกกำลังกาย
และการใช้อุปกรณ์ในการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง
2. ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
3. ฝึกสอนท่านสมาชิกในการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์
การออกกำลังกายตามแนวทางที่ได้รับการฝึกอบรม
4. ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกายให้กับท่านสมาชิก
5. หาสมาชิกใหม่ให้เข้ารับโปรแกรมการออกกำลังกาย
6. จัดทำรายงานการฝึกสอนประจำวัน
**มีฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มงาน**

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท พิษณุโลก ยูไนเต็ด จำกัด
ฝ่ายบุคคล
1199/9 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
055218800
-
http://WWW.PLK-UNITED.COM
ค้นหางาน