• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
มีความอดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

1.ดูแลงาน HR ทั่วไป จัดทำแผนฝึกอบรม และดำเนินการตามแผนการพัฒนาและฝึกอบรม
2.ติดตาม ควบคุม ประสานงานและแก้ไขปัญหาในส่วนงานบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3.รับผิดชอบงานด้านงานเอกสารต่าง ๆ
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ประกันสังคม เป็นต้น
5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

ประกันสังคม
เบี้ยขยัน
ชุดยูนิฟอร์ม
โบนัสประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท โฮมแกรนด์ เซนเตอร์ จำกัด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
844 มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
0850517166
-
-
ค้นหางาน