• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

7.ติดต่องานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการ และเอกชน เช่นประกันสังคม ปกครองจังหวัด ฯ
8.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำบอร์ดข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ Performance ฯ
9. ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบในแผนก
10.เบิกจ่าย-ถอนเงิน ค่าใช้จ่ายภายในสำนักงาน
11. สรุปผลงาน และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน

1. มอบหมายงาน และควบคุมดูแลการจ่ายงานติดตามทีมติดตามภาคสนาม
2.จัดเก็บเอกสารวางบิล เพื่อตั้งเบิก หรือจัดทำ Invoice และนำเสนอผู้บริหาร
3.ควบคุมการเบิกใบตรวจสภาพ และจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และเอกสารสำคัญ ของแผนก Back End
4.ติดตามรายงานการติดตาม และบันทึกผลการติดตามงานภาคสนามของพนักงานติดตามหนี้ลงระบบ
5.จัดส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน
6.จัดทำและจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารต่างๆ เช่น Invoice/ใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกกสารวางบิลและ Memo ต่างๆ

สวัสดิการ

1.ประกันสัมคม
2.ยูนิฟอร์ม

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
164/1 หมู่ 2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
-
0632720259
055301481
http://www.tpsrrk.com/
ค้นหางาน