• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัทผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากก้อน RDF.
ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดงาน

- วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ตรวจเช็คอุปกรณ์สำรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดทำรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร
- ประสานงานกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษาเครื่องจักร
- วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เครื่องจักรเสีย และหาแนวทางการแก้ไข พร้อมรายงานให้ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกและหัวหน้าแผนก

สวัสดิการ

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. โบนัส
4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน
6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
12. การฝึกอบรมสัมมนา
13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
Better World Green Public Co., Ltd.
ฝ่ายบุคคล
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
-
056692191
-
http://www.betterworldgreen.com/
ค้นหางาน